Bestyrelsen

Efter ordinær generalforsamlingen er der nu sammensat en ny bestyrelse, som ser sådan ud:

Formand

Jesper Toft Petersen, Have 104, tlf. 21435763

Kasserer

Jens Erik Gundersen, Have 1

Sekretær

Charlotte Andersen Have 49

Næstformand

Birgitte Rønsholdt, Have 36

Bestyrelsesmedlemmer

Glenn Guldhammer Have 68

Jes Mikkelsen have 53

Jason Jensen, Have 2

Du kan også kontakte os på mail:

Eriksmindekolonihave@gmail.com (kasserer, sekretær og den øvrige bestyrelsen)

 Følgende dage afholdes der bestyrelsemøder i 2024:

23/1-2024

5/3-2024

23/3-2024

30/4-2024

4/6-2024

20/8-2024

24/9-2024

ansøgninger om byggesager behandles kun på bestyrelsemøderne

Del siden